Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Department of Tourism

 • Elephant Ride - Adventure Tourism
  Elephant Ride - Adventure Tourism

  Rapti River - Sauraha, Chitwan National Park

 • Mt. Everest (Sagarmatha), 8848m
  Mt. Everest (Sagarmatha), 8848m

  Heighest Peak - Roof of the World - Khumbu Region - Sagarmatha National Park

 • Rafting - Adventure Tourism
  Rafting - Adventure Tourism

  Turbulent flow - Bhotekoshi, Sindhupalchowk

 • Nyatapola Temple
  Nyatapola Temple

  Siddha Laxmi - the Hindu goddess of prosperity, 5-story pagoda - Bhaktapur, Nepal

About Us

पर्यटन विभाग

संस्कृति, पर्यटन तथा नागिरक उड्डयन मन्त्रालयले प्रत्यक्ष संलग्न भै पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्दै आएका पर्यटन उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण, स्तरीकरण, अनुगमन एवम् पर्यटन व्यवसायको नियमन गर्ने कार्य, पर्यटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास, पर्यटकहरुको सुरक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु विभागस्तर र कार्यालयस्तरबाट गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

Mr. Danduraj Ghimite

Director General

 01-4247037
  info@tourismdepartment.gov.np

Durga Datta Dhakal

Information Officer
 4226359
  info@tourismdepartment.gov.np

Downloads

  Notice

 • Right to Information

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प...

  Read More

Explore Religion Culture of Nepal

View All

Major Exciting Activities To Do

View All

Withness Exciting Events of Nepal

View All

Explore Major Places to see

View All

About Us

पर्यटन विभाग

संस्कृति, पर्यटन तथा नागिरक उड्डयन मन्त्रालयले प्रत्यक्ष संलग्न भै पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्दै आएका पर्यटन उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण, स्तरीकरण, अनुगमन एवम् पर्यटन व्यवसायको नियमन गर्ने कार्य, पर्यटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास, पर्यटकहरुको सुरक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु विभागस्तर र कार्यालयस्तरबाट गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

More

Tourism Offices

The Department of Tourism has seven Branch Offices located at Birgunj (South), Bhairahawa (South-West), Janakpur (Mid-East), Kakadvitta (Far-East), Nepalgunj (Far-West), Namche and Pokhara (West) which are headed by an officer of the Department of Tourism. Details are given below:

More

Working Objective of DOT

पर्यटन विभागका कार्यहरु

१)    पर्यटन नीति, रणनीति, त्रिबर्षीय योजना बमोजिम बार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्य,
२)    स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरु समाधान सम्बन्धी कार्य,

More