नेपाल सरकार​

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

Up

Forms

Periodic Report of Tourist Vehicle Business Service
रिभरगाईडले पेश गर्नुपर्ने अनुभव सम्बन्धी प्रतिवेदन
रिभरगाइडको अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त
¥याफ्टिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त
पथप्रदर्शक (टुर/ट्रेकिङ्ग गाइड) को अनुभव सम्बन्धी प्रतिवेदन
पथप्रदर्शक (टुर/ट्रेकिङ्ग गाइड) को इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त
ट्राभल/ ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त
डाइभिङ्ग गर्ने दलको नेताले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन
डाइभिङ्ग दलसंग जाने सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन
हिमतालमा डाइभिङ्ग गर्ने अनुमतिका लागि दिइने दरखास्त
स्कीइङ्ग गर्ने दलको नेताले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन
स्की दलसंग जाने सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन
स्की संचालन अनुमतिको लागि दिइने दरखास्त
सम्पर्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, निजले पाउने सुविधा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु
आरोहीको मृत्यु । हराएको प्रमाणित गर्ने फारम
schedule 4 Report to be filled by Team Leader
पर्वतारोहण दलको सम्पर्क अधिकृतले भर्ने विवरण
पर्वतारोहण अनुमतिको लागि दिइने दरखास्त
 
 

डाउनलोड गर्नुहोस

  सूचना

  • Right to Information

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प...

    थप पढ्नुहोस्