नेपाल सरकार​

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

Up

Acts and Regulations

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४
सवारी तथा यातायात व्यवस्था एेन २०४९
लोकसेवा अायोग नियमावली, २०६७
वातावरण संरक्षण ऐन
सूचनाको हक सम्बन्धि
औध्योगिक व्यवसाय एेन, २०४९
Hotel, Lodge, Restaurant, Br and Tourist Guide Regulation, 2038
 
 

डाउनलोड गर्नुहोस

  सूचना

  • Right to Information

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प...

    थप पढ्नुहोस्